Hvad er bionedbrydeligt bioplast?

På internettet er der mange forklaringer på, hvad bionedbrydeligt plastik er, og hvad det betyder for dig og miljøet. Faktum er dermed også, at der er meget misvisende materiale, som skaber mere forvirring end gavn. Denne blog har til formål at give et indblik i, hvad bionedbrydeligt plast og bioplast er med referencer til anerkendte certificeringer.

Bioplast vs. plast

Kort kan man sige at plast kan deles op i to kategorier - plast lavet af fossile olier, og plast lavet af plantemateriale (f.eks. PLA glas). Sidstnævnte kaldes også bioplast. Der er flere typer bioplast. Der er teknologier til fremstilling af bioplast af blandt andet majsstivelse, cellulose og proteiner.
Begge kategorier kan efterfølgende deles op i bionedbrydeligt og ikke-bionedbrydeligt, hvorefter begge disse kan deles op i genanvendelig og ikke-genanvendelig.

Affaldshåndtering

Desværre, tror de fleste at bionedbrydelig plast er i orden at smide i naturen, da ordet i sig selv taler til dette. Men oftest forholder det sig således, at plastikken kun kan genanvendes eller nedbrydes i særlige industrianlæg. Uvidenhed herom gør det vanskeligt at sortere plastikken til det ene eller det andet formål. Dette er en af grunden til, at det er vigtigt at forstå, hvad bioplast er, og hvordan man lokalt forvalter genanvendelse.

Certificering i plastindustrien

I EU findes der certificeringer, som sætter standard for, hvorledes man forholder sig til bionedbrydeligt plastik. Disse certificeringer beskriver også, hvordan nedbrydelsen af plastik skal ske i industrielle anlæg. Se her for mere information: https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/
Dog har TÜV SÜD udarbejdet deres egen standard for produkter, som er fremstillet af materiale, der kan nedbrydes i private kompostanlæg - altså din egen kompostbunke i haven. Her er der tale om en mærkning ved navn OK Kompost HOME. Se her for mere information: http://www.tuv-at.be/solutions/bioplastics/certifications/ok-compost-seedling/

En bedre hverdag

I dagligdagen kan det være vanskeligt at tage det rigtige valg i forhold til miljøet. Men ét enkelt mantra kan du dog gå efter. Lad produktet være fremstillet af plantemateriale (bioplast), hvilket sikrer, at der ikke er brugt fossile olier i fremstillingen. Dernæst skal valget gå på komposterbare produkter, som PLA plast.
Disse produkter må stadig ikke smides i naturen eller i kompostbunken, men skal returneres til genanvendelse. Men ved at tage dette valg bidrager du til at mindre forurenende fodaftryk på vores klode.