Komposterbare produkter - hvad er det?

Hvad er komposterbare produkter?

Ordet "komposterbart" dukker oftere og oftere op i diverse medier - men hvad er det egentlig, og hvad betyder det?

Der er mange måder at defimere komposterbare produkter på, alt efter hvem man spørger. Der er den officielle forklaring, som vi baserer vores produkter på hos https://ansvarli.dk/. Her er et komposterbart produkt per definition også et bionedbrydeligt produkt. Men for at et produkt kan opnå klassificeringen "komposterbart", er der en række yderligere krav til produktet. Ud over at være bionedbrydeligt i en industriel komposteringsenhed, så skal produktet i løbet af 3 måneder nedbrydes til det næsten usynlige. Kun 10% af materialet må have en kornstørrelse større end 2 mm. Derudover må der ikke være synlig eller målbar forurening eller påvirkning af den endelige kompost. Endelig er der også høje krav til grænseværdierne for tungmetaller, pH, saltindhold, nitrogen, fosfor, magnesium og natrium i den efterladte kompost.

Kravene til et komposterbart produkt er derfor betydelig højere end kravene til et bionedbrydeligt produkt. Det anbefales, at der vælges komposterbare produkter, når dette er muligt, da disse er langt de mest bæredygtige.

Certificering af komposterbare produkter

Nogle produkter har certifikat på at være komposterbare, mens andre ikke har. Her skelnes der mellem; om det er åbenlyst, at et produkt kan kompostere. F.eks. vil et papsugerør ikke have krav om certifikat for at kunne beskrives som komposterbart. Dette skyldes at pap, papir, træ osv. i sin egen natur er komposterbart. Derimod skal f.eks. PLA glas eller krus (Glas eller krus lavet af majsstivelse) have et certifikat, da det ellers ikke åbenlyst er et komposterbart produkt.

Et eksempel på hvordan komposterbare produkter certificeres kan du læse mere om her: https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/

Affaldshåndtering

Kan man bare smide sit komposterbare affald i haven eller i skoven? - Nej, den går ikke. Når et produkt er komposterbart, så betyder det, at man i industrielle anlæg kan kompostere produktet ved særlige forhold og ikke i naturen.

Her gælder det igen, at man skal forholde sig fornuftigt til tingene. Vi ønsker ikke at se affaldet ligge og flyde i naturen, selvom f.eks. en trægaffel, bambustallerken eller et pap-sugerør nok skal formulde på et tidspunkt.

Derimod skal affaldet håndteres ifølge de kommunale regler for hvordan komposterbart affald sorteres og håndteres.

Komposterbare produkter

Der er komposterbare produkter indenfor mange kategorier. Lige fra tøj, service, poser, tandbørste og solbriller. Ja, man kan endda få en komposterbar cykel.

Se eksempler på komposterbare produkter her: https://ansvarli.dk/collections/miljovenligt-engangsservice