Sådan nedbrydes materiale i biogasanlæg

Korrekt affaldshåndtering

Bæredygtig affaldshåndtering er en grundlæggende del af regeringens mål for grøn omstilling. Hér ligger en del fokus på sortering og genanvendelse. Vores daglige affald består af ressourcer, som i høj grad kan genbruges og genanvendes på flere forskellige måder. Se mere om affaldssortering her. 

 

Genanvendelse af komposterbarer materialer i biogasanlæg

Biogasanlæg kan omdanne organisk affald til biogas og kompostmateriale i én sammenhængende proces. Efter endt proces kan slutprodukterne bruges til fremstilling af varme og el samt til naturlig kompost til afgrøder.

Først kommer det organiske husholdningsaffald i en knuser, der river plastposerne op og overfører affaldet til en tromlesigte, som fjeren større stykker materialer. Affaldet blandes herefter med haveaffald for at sikre at den rette struktur opnås.

Anaerobe proces

Efterfølgende transporteres materialet til et lukket rum, hvor det tilsættes væske fra biogastanken som udvasker fedtsyren. I det lukkede rum forsvinder ilten og der opstår et anaerobt miljø (iltfrit) omkring affaldet.

Bakterieflora i rummet udleder metan, som bruges som biogas. Fra biogastanken bliver gassen ledt til en gasmotor, hvor det bliver konverteret til el og varme.

Aerobe proces

I samme tank tilsættes der efterfølgende luft igennem den resterende del af affaldet for at sætte den egentlige kompostering i gang (aerob proces). Ved komposteringsprocessen nedbrydes det resterende organiske materiale til kompost. Inden materialet kan forlade anlægget som kompost skal det gennem en efterbehandling. Komposten kan nu køres ud på landbrugsjord.

Hele gennemløbstiden fra affald til biogas og kompost tager ca. syv uger.

Video af biogasanlæg

Denne video beskriver rigtig godt hvordan organisk materiale som f.eks. komposterbart engangsservice genanvendes i biogasanlæg i Holbæk. Videoen er på engelsk.