Om bæredygtighed

Hos Ansvarli har vi en holdning til begrebet bæredygtige produkter, så vi kan sikre, at du som køber kun tilbydes produkter, vi kan stå inde for. Desuden vil vi dele information omkring bæredygtighed med dig som køber, så du føler dig velinformeret, når du køber bæredygtige produkter fra Ansvarli. 

Ordene bionedbrydelig og komposterbar benyttes i stigende grad for at promovere produkter som værende bæredygtige, klimavenlige, miljøvenlige, CO2-neutrale, grønne osv. Desværre misbruges eller misforstås begreberne ofte og kan derfor være mere vildledende end brugbare for dig som køber. For hvad vil det egentlig sige, at noget er bæredygtigt, miljøvenligt eller grønt? Og må man gerne smide bionedbrydelige produkter i naturen - for det forsvinder vel bare?

For at du kan blive klogere har vi skrevet nedenstående afsnit til dig.

 

Biobaserede produkter

For at afgøre om et produkt er biobaseret, så skal man se på, hvilke materialer produkterne er lavet af. Et biobaseret produkt er fremstillet af biologiske materialer, som naturligt er fornybare. Produkterne kan bestå af plantemateriale, mikroorganismer eller andre levende organismer. Konkret kan produkterne fremstilles af fx majs, hvede, kartoffel, sukkerrør, træ, olier eller lignende.  

Biobaserede produkter kan både være bionedbrydelige og ikke-bionedbrydelige. 

 

Bionedbrydelige produkter

Bionedbrydelige produkter består af materialer, som ved nedbrydning omdannes til organisk materiale, vand, CO2 og/eller metan.

Et bionedbrydeligt produkt er ikke nødvendigvis biobaseret (fremstillet af fornybare ressourcer). Det kan også være fremstillet af traditionelt plastik. Kravet til bionedbrydelige produkter er blot, at det efterlever specificerede kriterier fra internationale standarder for bionedbrydelighed. 

Der findes utallige standarder for bionedbrydelighed. Derfor kan det være svært at finde hoved og hale i begrebet bionedbrydelig. Fælles for mange af standarderne er dog, at produktet skal kunne nedbrydes en vis procentdel i løbet af en fastsat tidsperiode. Det kan fx være, at produktet skal være 70% nedbrudt i løbet af 28 dage under præcist kontrollerede forhold.

 

Komposterbare produkter

Vi er meget interesserede i produkter, som kan defineres som værende komposterbare, derfor kan du læse mere om dette nedenfor. Du kan også vælge at se denne korte video, som overordnet beskriver begrebet komposterbar.

Et komposterbart produkt er pr. definition også bionedbrydeligt. Men for at et produkt kan opnå klassificeringen komposterbart, er der en række yderligere krav til produktet. Ud over at være bionedbrydeligt i en industriel komposteringsenhed, så skal produktet i løbet af 3 måneder nedbrydes til det næsten usynlige. Kun 10% af materialet må have en kornstørrelse større end 2 mm. Derudover må der ikke være synlig eller målbar forurening eller påvirkning af den endelige kompost. Endelig er der også høje krav til grænseværdierne for tungmetaller, pH, saltindhold, nitrogen, fosfor, magnesium og natrium i den efterladte kompost.

Kravene til et komposterbart produkt er derfor betydelig skrappere end kravene til et bionedbrydeligt produkt. Derfor anbefales det, at der vælges komposterbare produkter, når dette er muligt.

 

Certificeringer

For at producenterne af et produkt kan dokumentere, at deres produkter er bionedbrydelige eller endda komposterbare, så anbefales det, at der benyttes en international certificering. 

En certificering foretages af en international certificeringsorganisation. Indenfor certificering af bionedbrydelige og komposterbare produkter benyttes primært den tyske mærkningsordning "DIN Certco" og den belgiske mærkningsordning "TÜV".

"DIN Certco" benytter Seedling-logoet (se nedenfor) til at dokumentere, at et produkt er komposterbart. Produkter med dette logo sikrer derfor, at den internationale standard for komposterbare produkter (EN13432 “Packaging: requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation”) efterleves.

 

Hos Ansvarli har vi en ambition om at tilbyde bæredygtige produkter, som er både biobaserede og certificerede til at være komposterbare, hvis muligt. For at sikre dette, er vi derfor i samarbejde med producenter, som kan dokumentere denne certificering. Derfor vil du på nogle af vores produkter allerede i dag kunne se Seedling-logoet. På andre varer kan det fremgå, at produkterne er komposterbare, men hvis vores leverandør endnu ikke er certificeret, vil Seedling-logoet ikke fremgå på produktet. 

Ved salg af bæredygtige produkter, er det ikke kun vigtigt for os, at produktet nedbrydes efter brug. Det er også vigtigt for os, at råvarerne i vores produkter stammer fra ansvarligt drevne skove. Derfor vælger vi leverandører, der er FSC certificerede. Ved at vælge FSC certificerede leverandører sikrer vi, at drift af skovene og de sociale forhold omkring disse, sker med respekt for naturen og menneskene. 

 

Affaldshåndtering

Biobaserede, bionedbrydelige eller komposterbare produkter må ikke smides i naturen - det er holdningen hos Ansvarli!

Trods mange af vores produkters evne til at blive nedbrudt i naturen, kan det tage flere måneder, før et produkt er komplet nedbrudt. Indtil produktet er nedbrudt vil affaldet blot ligne almindeligt affald, som ikke er ønskeligt at have liggende i naturen. Det sviner visuelt, og det kan være skadeligt for eventuelt dyreliv. 

Produkter kategoriseret som værende komposterbarr bør behandles som bioaffald/kompostaffald. Denne type affald kan smides ud sammen med madrester, hvis man har en skraldespand beregnet til dette. Herefter bliver bioaffald kørt til central kompostering, hvis din kommune tilbyder denne service. Komposterbare produkter kan også placeres i private kompostbunker, men da temperaturen er lavere og forholdene er mere ustabile end ved en kommunal, central kompostering, kan nedbrydningstiden være betydelig højere. Derfor anbefales kommunal, central kompostering til komposterbare produkter.

Bionedbrydelige produkter, som ikke lever op til at være komposterbare, skal smide ud med almindeligt restaffald.

 

Miljøvenlig pakning

Når Ansvarli sender produkter ud, sker det med omtanke for miljøet. Derfor støtter vi op omkring projektet MiljøvenligPakning, som du kan læse mere om her. Hos Ansvarlig gør vi blandt andet følgende for at reducere miljøbelastningen:

  • Vi genbruger papkasser - hvis muligt. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du modtager dine produkter i en brugt papkasse eller i en kasse med klistermærkerester eller lignende. Vi kalder genbrugskassen for en Ansvarli kasse.
  • Vi benytter genbrugsmaterialer eller biobaserede produkter som fyld i vores kasser, når varer pakkes ind. Vi kalder dette for en Ansvarli indpakning.
  • Vi benytter papirbaseret tape, når vi lukker vores papkasser. Vi kalder dette for en Ansvarli finish